FILTRY
Filtry     Rodzaje filtrów     Producenci filtrów     Ciekawostki     Kontakt

Filtry stosowane w elektronice

Filtr w elektronice jest to fragment obwodu elektrycznego, może być to również kawałek obwodu elektronicznego. Jest on odpowiedzialny za przepuszczanie lub blokowanie sygnałów. Filtry blokuje lub przepuszcza sygnały o określonym zakresie częstotliwości.

Filtry w elektronice możemy podzielić na:

filtry pasywne - wykonuje się je tylko z pasywnych elementów RLC, filtry tem ożna wykonać też jako elementy z materiałów piezoelektrycznych z odpowiednio napylonymi elektrodami;

filtry aktywne - podobnie jak filtry pasywne zazwyczaj również wykorzystują własności elementów RLC, ale tu wspomagane są specjalnymi elementami sterującymi, które dostarczają też energię do filtrowanego układu.
Copyright © 2008 Filtry - strona o filtrach.